Bővebben

Itt bővebben megtalálod azokat az információkat, amelyek fontosak lehetnek számodra, hogy jogosítványt szerezz Pécsen. Amennyiben nincs türelmed arra, hogy ebből a hosszú szövegből kihámozd a lényeges momentumokat, úgy kérlek kattints a “Röviden” menüpontra, ahol érthetően összefoglaltam neked a legfontosabb információkat.

 

„B” kategóriás tanfolyamra való felvétel módja:

 • Jelentkezési lap kitöltése
 • Írásos felnőttképzési szerződés megkötése
 • Betöltött 16 év és 6 hónap

 

Az elméleti vizsgára bocsátás feltételei:

 • Betöltött 16 év és 9 hónap.
 • Orvosi alkalmasság igazolása (I. csoportú, pl. háziorvostól).
 • Az elméleti tanfolyamon való részvétel (amennyiben a hiányzás a tanfolyam időtartalmának 10%-át meghaladja, pótfoglalkozáson való részvétel kötelező).
 • Távoktatás esetén (E-learning) program sikeres elvégzése.

 

A forgalmi vizsgára bocsátás feltételei:

 • Sikeres KRESZ vizsga.
 • Betöltött 17 életév.
 • Min. 30 gyakorlati óra és levezetett 580 km.

 

A vizsgaigazolás kiadásának feltétele:

 • A forgalmi vizsga sikeres megléte.
 • Az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzéséről szóló igazolás.
 • Az alapfokú iskolai végzettség (8 általános) igazolására szóló okmány eredeti-, vagy közjegyző  vagy a kiállító által hitelesített példány bemutatása.

 

A járművezetői tanfolyam tantárgyai:

 • Közlekedési ismeretek 20 óra
 • Gépjárművezetés elmélete 6 óra
 • Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek 2 óra

Összesen: 28 óra. Egy elméleti óra 45 perc, gyakorlati óra 50 perc.

Az elméleti órák multimédiás rendszerben történnek.

 

Járműhasználat, oktató jármű:ToyotaYaris 1.4 Diesel

 

 Hiányzás pótlásának módja:

A tanfolyam időtartalmának 10%-ánál kevesebb hiányzás önállóan pótolható, amennyiben a hiányzás 10%-nál több,közösen egyeztetett időpontban pótfoglalkozáson kell részt venni.

 

Tandíj:

 • Elméleti tanfolyam (tantermi, E-learning): 20.000,-Ft, vagy E-learning+elsősegély tananyag: 25.000-Ft
 • Gyakorlati vezetés óradíja: 3.900,-Ft.
 • Egyéb költségek:
  • Elméleti vizsgadíj:4.600,-Ft.
  • Forgalmi vizsgadíj: 11.000,-Ft.
  • Elsősegélynyújtás vizsgadíj: 6.850,-Ft.
  • Háziorvosi vizsgálat: 7.200,-Ft.
  • A tandíj befizetésének módja: készpénz vagy átutalás.
  • A vizsgadíj befizetése egyénileg vagy az iskolavezető által a Közlekedési Hatóságnál.

 

Az egyes tantárgyak és vizsgája alóli mentesítés feltételei:

Az elméleti tantárgyak látogatása alól az 1/1996. KFF alapján felmentést kaphatnak saját kérelmezésre:

Mozgáskorlátozottak

Siketek

 

A közúti elsősegélynyújtás tanfolyam hallgatása nem kötelező, a vizsga azonban igen. A vizsga alól felmentést kaphat az a hallgató, akinek megfelelő szakirányú végzettsége van:

 • Orvostudományi egyetem (általános orvos, fogorvos, gyógyszerész)
 • Állat-, orvostudományi egyetem
 • Védőnő
 • Dietetikus
 • Mentőtiszt
 • Gyógytornász
 • Egészségügyi szakoktató
 • Diplomás ápoló
 • Közegészségügyi felügyelő
 • Egészségügyi szakközépiskola vagy szakiskola

 

Tanuló áthelyezés

Ha a tanuló bármilyen okból más autósiskolánál szeretné folytatni tanulmányait, mindenféle anyagi kötelezettség nélkül megteheti. Az addig elvégzett oktatásról a képzőszerv 3 napon belül tanuló áthelyező igazolást ad ki.

 

Oktatás helyszíne:

Elméleti oktatás: 7621 Pécs, Tímár u. 23.

Gyakorlati órák kezdete és vége: általában a Nagy Lajos király úti Centrumparkoló.

 

Pótórák:

A pótórák szükségességére az oktató javaslatot tesz. A tanuló dönti el, hogy él-e a lehetőséggel. Más esetben a tanuló kérheti a pótórákat. Díja megegyezik a kötelezően előírt óra díjával.

 

Engedélyező hatóság: NKH Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal

Címe: 1082 Budapest, Vajdahunyad u. 45.

Felügyeleti szerv: Baranya Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége

Címe: 7630 Pécs, Hengermalom u. 2.

Telefon:+36 (72) 520-444

 

A vizsgázó jogai és kötelezettségei:

 • Szerződés felbontása.
 • Gyakorlati oktató választása.
 •  Tanulmányait szüneteltetheti.
 • Az elméleti tanfolyamon való hiánytalan részvétel.
 • Az elméleti tanfolyam első napjától számított 1 éven belül kell sikeres elméleti vizsgát tenni.
 • E-learning tanfolyam esetén a tananyag használatának első napjától számított 9 hónapon belül kell az első elméleti vizsgát tenni, sikertelenség esetén az első belépéstől kezdve számított 1 éven belül lehet elméleti pótvizsgát tenni.
 • A sikeres elméleti vizsgát követő 2 éven belül kell sikeres forgalmi vizsgát tenni. Ez idő alatt erre ötször van lehetőség. Amennyiben az ötödik vizsga is sikertelen, pályaalkalmassági vizsgálatra /PÁV/ kell menni Budapestre, mely önköltséges.
 • Az előjegyzett gyakorlati órát a megbeszélt időpont előtti napig lehet lemondani. Ellenkező esetben az óradíjat ki kell fizetni.

 

Vizsgadíjak és azok megfizetésének módja:

 • Elméleti vizsgadíj: 4.600,-Ft.
 • Forgalmi vizsgadíj: 11.000,-Ft.

A vizsgadíj befizetése egyénileg vagy a meghatalmazás alapján iskolavezető által a Közlekedési Hatóságnál.

 

Vezetői engedély kiadása:

Sikeres forgalmi vizsga után a Közlekedési Hatóság által kiadott vizsgaigazolással, az alapfokú iskolai végzettséget igazoló okmánnyal (lásd. 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 10.§ (4) bekezdés)

 

24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 10.§ (4) bekezdés:

a) a személyazonosító okmányokba Magyarországon bejegyzett, saját jogon szerzett doktori címmel,

b) az iskolai végzettség igazolására szóló okmány eredeti-, vagy közjegyző, vagy a kiállító által hitelesített példányával, külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén az eredeti okmánnyal és annak hiteles fordításával, (a hiteles fordítás nem kötelező, ha az oklevél vagy bizonyítvány adott tartalmában és formájában szerepel a közlekedési hatóság által létrehozott „Bizonyítvány és oklevél mintatár”-ban), valamint

c) a külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén olyan – hatáskörrel rendelkező – magyar hatóság által hozott elismerő határozattal, honosítási záradékkal, hatósági bizonyítvánnyal, hatósági igazolással, tájékoztatással vagy három hónapnál nem régebbi Magyarországon felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolással, amely kimondja, hogy az adott bizonyítvány vagy oklevél legalább alapfokú végzettséget igazol vagy annak meglétét előfeltételezi.

 

Nem magyar állampolgár:

a) Elméleti vizsga:

A közlekedési hatóságtól kapott engedély alapján az írásbeli, vagy a számítógépes elméleti vizsga helyett: a magyar nyelvet nem anyanyelvi szinten beszélő, értő (a továbbiakban: magyar nyelvet nem beszélő) külföldi állampolgár, amennyiben nem áll rendelkezésre vizsgaanyag a vizsgázó állampolgársága szerinti hivatalos nyelven, tolmács közreműködésével szóbeli vizsgát tehet.

b) Vezetői engedély kiadása: akinek a szokásos tartózkodási helye Magyarország területén van, valamint

c)  A vezetői engedély kiadását megelőző hat hónapban Magyarországon tartózkodott.

Szokásos tartózkodási helynek minősül:

 • az az ország, ahol az adott személy általában él, vagyis ahol egy naptári évben legalább 185 napot tölt
 • azon személy esetében, akinek a foglalkozással kapcsolatos, illetve személyes kötöttségei eltérő országokhoz kapcsolódnak, és ennek következtében felváltva két vagy több EGT-államban található különböző helyeken él, a szokásos tartózkodási helynek
  • a személyes kötődések szerinti tagállamot kell tekinteni, feltéve, hogy az ilyen személy rendszeresen visszatér oda,
 • személyes és foglalkozásával összefüggő kötöttségei miatt, vagy
 • foglalkozási kötöttségekkel nem rendelkező személy esetében olyan személyes kötöttségei miatt, amelyek szoros kapcsolatra utalnak az adott személy és azon ország között, ahol él, valamint

–  ez utóbbi feltételnek nem kell teljesülnie, ha a személy egy meghatározott időtartamra szóló feladat végrehajtása céljából él valamely tagállamban, az egyetemi, illetve iskolai tanulmányok nem jelentik a szokásos tartózkodási hely áthelyezését.

 

Mediterrán Autósiskola

Cím: 7623 Pécs, Ungvár u. 18.

E-mail: info@mediterranautosiskola.hu

Telefon: 30/4026555

72/233-600

www.mediterranautosiskola.hu

www.jogositvanypecs.hu

 

 

Cég forma: Egyéni vállalkozó

 

Vállalkozói igazolvány száma: ES-172624

Iskolavezetői ig. szám: 02-72/2006

 

Iskolavezető: Szalai Tibor

E-mail: info@mediterranautosiskola.hu

Telefon: 30/4026555

 

Ügyfélfogadás helye: 7621 Pécs, Tímár u. 23.

Telefon: 30/4026555

Ügyfélfogadás ideje:      2017.03.22-től

                                         szerda: 09.00 – 17.00 vagy

telefonon egyeztetett helyen és időben

                                         

 

Telephely címe: 7621 Pécs, Tímár u. 23. Telefon: 30/4026555

 

Átlagos Képzési Óraszám (ÁKÓ): 10 fő alatt nincs megadva.

                  2015. I.    negyedév: 109,55%

                  2015. II.   negyedév:   –

                  2015. III.  negyedév:   –

                  2015.  IV.  negyedév: 142,95%

                  2016. I.      negyedév: 146,15%

                  2016. II.    negyedév: 130.05%

                  2016.III.    negyedév: 142.97%

                   2017.III.   negyedév:   –

                   2017.IV.   negyedév:  –

                    2018. I.    negyedév: 177,83%  

Vizsga Sikerességi Mutató (VSM):

                  2014. III. negyedév: elmélet 72,73%    gyakorlat  54,55%

                  2014. IV. negyedév: elmélet 79,17%     gyakorlat 47,06%

                  2015. I.    negyedév: elmélet 83,33%    gyakorlat  73,68%

                  2015. II.  negyedév: elmélet 76,19%     gyakorlat 27,78%

                  2015. III. negyedév: elmélet 83,33%    gyakorlat 40,00%

                  2015 . IV. negyedév: elmélet 66,67%    gyakorlat 46,15%

                  2016. I.    negyedév:  elmélet    —           gyakorlat 61,9%

                  2016. II.   negyedév: elmélet 40,91%    gyakorlat 39.47%

                  2016. III. negyedév: elmélet 57,5%       gyakorlat 41.67%

                  2017. III. negyedév: elmélet 63,64%    gyakorlat 40,00%

                  2017. IV.  negyedév: elmélet 73,33%    gyakorlat  47,62%

                  2018. I.    negyedév: elmélet 80%          gyakorlat  43,59%

Képzési Költség (KK):

                  2014. III. negyedév: 135.790,-

                  2014. IV. negyedév: 134.825,-

                  2015. I.    negyedév: 138.607,-

                  2015. II.  negyedév: 149.060,-

                  2015. III. negyedév: 152.567,-

                  2015. IV. negyedév: 157.980,-

                  2016. I.    negyedév:  161.720,-

                  2016. II.  negyedév:  164.540,-

                  2017. III. negyedév:  165.150,-

                  2017. IV. negyedév: 170.250,-

                   2018. I.    negyedév:  171.050,-

 

Mediterrán Autósiskola © 2019